POL/ENG

czerwiec 2017

Artykuł w AUTOSTRADY

W czerwcowym 2017 r. Magazynie AUTOSTRADY ukazał się artykuł Jakuba Brzeskiego pt.: “Wykorzystywanie ekranów akustycznych w świetle prawa polskiego”. Zapraszamy do lektury.

maj 2017

Artykuł w DZIENNIK GAZETA PRAWNA

W dniu 17 maja 2017 r. w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się komentarz ekspercki Przemysława Wierzbickiego do artykułu pt.: „Łączenie różnych dawek może ograniczać konkurencję.” Zapraszamy do lektury.

maj 2017

Artykuł w AUTOSTRADY

W majowym 2017 r. Magazynie AUTOSTRADY ukazał się artykuł Jakuba Brzeskiego pt.: “Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę”. Zapraszamy do lektury.

kwiecień 2017

Artykuł w AUTOSTRADY

W kwietniowym 2017 r. Magazynie AUTOSTRADY ukazał się artykuł Jakuba Brzeskiego pt.: “Sytuacja prawna leasingobiorcy w przypadku ogłoszenia upadłości leasingodawcy maszyn budowlanych”. Zapraszamy do lektury.

kwiecień 2017

Artykuł w MODA NA FARMACJĘ

W kwietniowym wydaniu MODY NA FARMACJĘ ukazał się artykuł Macieja Łysakowskiego i Przemysława Wierzbickiego pt.: „Apteka tylko na receptę, czyli pomysły zmian w prawie farmaceutycznym.” Zapraszamy do lektury.

marzec 2017

Artykuł w MODA NA FARMACJĘ

W marcu 2017 r. w Magazynie MODA NA FARMACJĘ ukazał się artykuł Macieja Łysakowskiego i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Czyny nieuczciwej konkurencji na rynku farmaceutycznym – najczęstsze problemy”. Zapraszamy do lektury.

marzec – kwiecień 2017

Artykuł w GAZETA FINANSOWA

W marcowo-kwietniowym wydaniu GAZETY FINANSOWEJ – BIZNES RAPORT (31 marca – 6 kwietnia 2017 r.) ukazał się artykuł Przemysława Wierzbickiego pt.: “Prawne aspekty umowy leasingowej”. Zapraszamy do lektury.

luty 2017

Artykuł w MODA NA FARMACJĘ

W lutym 2017 r. w Magazynie MODA NA FARMACJĘ ukazał się artykuł Macieja Łysakowskiego i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Dyżury aptek – czy jesteśmy świadkami przełomu?”. Zapraszamy do lektury.

styczeń – luty 2017

Artykuł w AUTOSTRADY

W styczniowo-lutowym 2017 r. Magazynie AUTOSTRADY ukazał się artykuł Marty Foltyn i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Kto powinien płacić za oświetlenie dróg krajowych”. Zapraszamy do lektury.

styczeń 2017

Artykuł w MODA NA FARMACJĘ

W styczniu 2017 r. w Magazynie MODA NA FARMACJĘ ukazał się artykuł Macieja Łysakowskiego i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Wybór terapii a zamienniki leków”. Zapraszamy do lektury.

styczeń 2017

Artykuł w PARKIET

W dniu 13 stycznia 2017 r. w Gazecie Giełdy i Inwestorów Parkiet ukazał się artykuł Przemysława Wierzbickiego pt.: “Zgromadzenie obligatariuszy – regulacja do liftingu”. Zapraszamy do lektury.

grudzień 2016

Artykuł w MODA NA FARMACJĘ

W grudniu 2016 r. w Magazynie MODA NA FARMACJĘ ukazał się artykuł Macieja Łysakowskiego pt.: “Reklama aptek – perspektywa zmian”. Zapraszamy do lektury.

grudzień 2016

Artykuł w DZIENNIK GAZETA PRAWNA

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Dzienniku Gazeta Prawna nr 235 (4382) ukazał się artykuł Przemysława Wierzbickiego pt.: “Restrukturyzacja na jednolitych zasadach w całej UE”. Zapraszamy do lektury.

grudzień 2016

Artykuł w RYNEK KOLEJOWY

W grudniowym Magazynie Rynek Kolejowy ukazał się artykuł Jakuba Brzeskiego i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Decyzje Prezesa UTK ograniczające ruch kolejowy na bocznicach”. Zapraszamy do lektury.

listopad / grudzień 2016

Artykuł w AUTOSTRADY

W listopadowo-grudniowym Magazynie AUTOSTRADY nr 11-12/2016 ukazał się artykuł Jakuba Brzeskiego pt.: “Kaucja gwarancyjna w kontraktach budowlanych a zmiany w prawie upadłościowym”. Zapraszamy do lektury.

listopad 2016

Artykuł w RYNEK TURYSTYCZNY

W listopadowym Magazynie RYNEK TURYSTYCZNY ukazał się artykuł Marty Foltyn i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Pozycja klienta niewypłacalnego biura podróży”. Zapraszamy do lektury.

październik 2016

Artykuł w RYNEK TURYSTYCZNY

W październikowym Magazynie RYNEK TURYSTYCZNY ukazał się artykuł Marty Foltyn i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Prace nad wdrożeniem nowej dyrektywy”. Zapraszamy do lektury.

październik 2016

Artykuł w MODA NA FARMACJĘ

W październiku 2016 r. w Magazynie MODA NA FARMACJĘ ukazał się artykuł Aleksandry Modzelewskiej pt.: “Status prawny leków biopodobnych”. Zapraszamy do lektury.

październik 2016

Artykuł w RZECZPOSPOLITA

W dniu 6 października 2016 r. w RZECZPOSPOLITEJ nr 234 (10567) ukazał się artykuł Aleksandry Modzelewskiej i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Uwaga na umowy z usługodawcami”. Zapraszamy do lektury.

wrzesień 2016

Artykuł w Magazynie RYNEK TURYSTYCZNY

W wrześniowym Magazynie RYNEK TURYSTYCZNY ukazał się artykuł Marty Foltyn i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Jakie prawa ma pasażer ?”. Zapraszamy do lektury.

wrzesień 2016

Artykuł w RZECZPOSPOLITEJ

W dniu 28 września 2016 r. w RZECZPOSPOLITEJ nr 227 (10560) ukazał się artykuł Przemysława Wierzbickiego pt.: “Procedura cywilna: zmiany to nie reforma”. Zapraszamy do lektury.

sierpień 2016

Artykuł w Magazynie RYNEK TURYSTYCZNY

W sierpniowym Magazynie RYNEK TURYSTYCZNY ukazał się artykuł Marty Ewiak i Przemysława Wierzbickiego pt.: “System zabezpieczeń finansowych touroperatorów, czyli jak prawo chroni klientów”. Zapraszamy do lektury.

lipiec 2016

Artykuł w Magazynie RYNEK TURYSTYCZNY

W lipcowym Magazynie RYNEK TURYSTYCZNY ukazał się artykuł Marty Foltyn i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Odszkodowanie za opóźniony lot – nie zawsze należne”. Zapraszamy do lektury.

lipiec 2016

Artykuł w Magazynie AUTOSTRADY

W lipcowym Magazynie AUTOSTRADY nr 7/2016 ukazał się artykuł Jakuba Brzeskiego pt.: “Realizacja zamówienia publicznego przez konsorcjum budowlane”. Zapraszamy do lektury.

czerwiec 2016

Artykuł w Magazynie AUTOSTRADY

W czerwcowym Magazynie AUTOSTRADY nr 6/2016 ukazał się artykuł Macieja Łysakowskiego pt.: “Drogowe zamówienia infrastrukturalne – cechy szczególne”. Zapraszamy do lektury.

maj 2016

Artykuł w Magazynie AUTOSTRADY

W majowym Magazynie AUTOSTRADY nr 5/2016 ukazał się artykuł Macieja Łysakowskiego pt.: “Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych”. Zapraszamy do lektury.

maj 2016

Artykuł w Tygodniku Gazeta Ubezpieczeniowa

W majowym wydaniu Tygodnika Gazeta Ubezpieczeniowa nr 18 (890) 3-9 maja 2016 ukazał się artykuł Magdaleny Czarneckiej i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Ochrona przed skutkami cyberprzestępczości: Przyszłość, która nadchodzi”. Zapraszamy do lektury.

kwiecień 2016

Artykuł w Magazynie PRZETARGI PUBLICZNE

W kwietniowym Magazynie PRZETARGI PUBLICZNE nr 4/2016 ukazał się artykuł Macieja Łysakowskiego pt.: “Czekając na zmiany”. Zapraszamy do lektury.

kwiecień 2016

Artykuł w Magazynie AUTOSTRADY

W kwietniowym Magazynie AUTOSTRADY nr 4/2016 ukazał się artykuł Marii Beroud i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Odpowiedzialność zarządcy drogi za wypadki”. Zapraszamy do lektury.

kwiecień 2016

Artykuł w Magazynie NOWA ENERGIA

W kwietniowym Magazynie Nowa Energia nr 2(50)/2016 ukazał się artykuł Macieja Łysakowskiego pt.: “Zamówienia Publiczne na tle wyzwań sektora energetycznego w Polsce”. Zapraszamy do lektury.

marzec 2016

Artykuł w Miesięczniku WIADOMOŚCI HANDLOWE

W marcowym wydaniu Miesięcznika WIADOMOŚCI HANDLOWE nr 3/2016 (153) ukazał się artykuł Marty Foltyn pt.: “Rabat i premia to nie opłata półkowa?”. Zapraszamy do lektury.

marzec 2016

Artykuł w Magazynie AUTOSTRADY

W marcowym Magazynie AUTOSTRADY ukazał się artykuł Jakuba Brzeskiego pt.: “Gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe jako zabezpieczenie umowy o roboty budowlane – zagadnienia praktyczne”. Zapraszamy do lektury.

luty 2016

Artykuł w Magazynie BUILDER

W lutowym Magazynie BUILDER nr 2/2016 ukazał się artykuł Marty Ewiak i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Kary umowne pod lupą”. Zapraszamy do lektury.

styczeń/luty 2016

Artykuł w Magazynie AUTOSTRADY

W styczniowo-lutowym Magazynie AUTOSTRADY ukazał się artykuł Macieja Łysakowskiego i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Leasing Maszyn – aspekty prawne”. Zapraszamy do lektury.

28 stycznia 2016

Artykuł w Rzeczpospolita

W dniu 28 stycznia 2016 r. w Rzeczpospolitej nr 22 (10355) ukazał się artykuł Jakuba Brzeskiego i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Niedźwiedzia przysługa Brukseli”. Zapraszamy do lektury.

27 stycznia 2016

Artykuł w Rynek Kolejowy (online)

W dniu 27 stycznia 2016 r. na oficjalnej stronie internetowej Magazynu Rynek Kolejowy ukazał się artykuł Macieja Łysakowskiego i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Kolejowe zamówienia infrastrukturalne – cechy szczególne”. Zapraszamy do lektury Link.

Zima 2015/2016

Artykuł w eurofenix, Dziennik INSOL Europe

Na przełomie roku 2015/2016 w Dzienniku INSOL Europe: “eurofenix” (wyd. Winter 2015/2016) ukazał się artykuł Jakuba Brzeskiego i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Insolvency and restructuring: Reforms in Poland”. Zapraszamy do lektury.

grudzień 2015

Artykuł w Magazynie Kurier Kolejowy

W dniu 20 grudnia 2015 r. w Magazynie Kurier Kolejowy nr 25-26/3324-25 ukazał się artykuł Jakuba Brzeskiego i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Ryzyka związane z korzystaniem z bocznic kolejowych”. Zapraszamy do lektury.

listopad 2015

Artykuł w Dzienniku Gazeta Prawna

W dniu 25 listopada 2015 r. w Dzienniku Gazeta Prawna nr 229 (4122) ukazał się artykuł Przemysława Wierzbickiego pt.: “Gwarancję wadialną można zrealizować później”. Zapraszamy do lektury.

wrzesień 2015

Artykuł w Magazynie NOWA ENERGIA

We wrześniowym numerze miesięcznika AUTOSTRADY ukazał się artykuł Marty Ewiak i Przemysława Wierzbickiego pt.: “Jak rozpocząć inwestycję budowy elektrowni wodnej – czyli wszystko, co ważne o pozwoleniach wodnoprawnych”. Zapraszamy do lektury.

20 sierpnia 2015

Artykuł w Magazynie AUTOSTRADY

W sierpniowo-wrześniowym numerze miesięcznika AUTOSTRADY ukazał się artykuł Jakuba Brzeskiego “Cywilnoprawne I karnoadministracyjne konsekwencje niedopełnienia obowiązków związanych z zimowym utrzymaniem dróg”. Zapraszamy do lektury.

10 lipca 2015

Artykuł w Magazynie AUTOSTRADY

W lipcowym numerze miesięcznika AUTOSTRADY ukazał się artykuł Macieja Łysakowskiego “Przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu – sytuacja leasingobiorcy”. Zapraszamy do lektury.

19 marca 2015

Artykuł w BUILDER

W marcowym numerze miesięcznika BUILDER ukazał się artykuł Przemysława Wierzbickiego i Jakuba Brzeskiego “Konsorcjum na budowie”. Zapraszamy do lektury.

26 stycznia 2015

Artykuł na portalu lex.pl

Portal lex.pl opublikował artykuł Przemysława Wierzbickiego na temat ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW). W chwili obecnej pojawiają się w prasie codziennej argumenty, iż zapisy dotyczące UNWW są niedozwolonymi postanowieniami umownymi (klauzule abuzywne). Jednakże naszym zdaniem, stanowisko takie jest niezasadne i nie poparte żadnym liczącym się orzecznictwem – przeciwnie, istnieje szereg wyroków (cytowanych w artykule), które przemawiają za odmienną tezą. Temat wydaje się ciekawy (szeroki krąg zainteresowanych kredytobiorców) i jednocześnie w artykule przedstawiamy argumenty polemiczne z tezami stawianymi w prasie (w większości przez nie-prawników), przy czym argumenty te, w naszej opinii, nie były dotychczas podnoszone w prasie lub mediach.
Zapraszamy do lektury.

21 listopada 2014

Artykuł w dzienniku Parkiet

W dzisiejszym wydaniu PARKIETU ukazał się artykuł Przemysława Wierzbickiego poświęcony restrukturyzacji obligacji. Zapraszamy do lektury.

27 października 2014

Artykuł w Magazynie AUTOSTRADY

W październikowym numerze miesięcznika AUTOSTRADY ukazał się artykuł Jakuba Brzeskiego “Wybrane prawne aspekty procedur poprzedzających budowę wytwórni mas bitumicznych”. Zapraszamy do lektury.

2 października 2014

Skutki upadłości członka konsorcjum

W październikowym numerze miesięcznika PRZETARGI PUBLICZNE ukazał się artykuł Przemysława Wierzbickiego “Skutki upadłości członka konsorcjum”. Zapraszamy do lektury.

20 sierpnia 2014

Dowód z potajemnego nagrania – artykuł w Rzeczpospolitej

20 sierpnia 2014 Rzeczpospolita opublikowała artykuł Jakuba Brzeskiego “Nagrywanie w opinii sądu”. Zapraszamy do >lektury.

14 maja 2014

Artykuł w Magazynie AUTOSTRADY

W majowym wydaniu Magazynu AUTOSTRADY ukazał się artykuł autorstwa Jakuba Brzeskiego i Przemysława Wierzbickiego o prawnych aspektach stosowania barier ochronnych jako aktywnych urządzeń bezpieczeństwa drogowego. Zapraszamy do lektury.

7 maja 2014

Obraźliwe wpisy w Internecie, naruszające dobra osobiste.

W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Marii Beroud na temat procedur prawnych dotyczących obraźliwych wpisów w Internecie, naruszających dobra osobiste. Zapraszamy do lektury.

25 kwietnia 2014

Nowelizacja prawa zamówień publicznych

W kwietniowym numerze magazynu AUTOSTRADY ukazał się artykuł Przemysława Wierzbickiego i Macieja Łysakowskiego poświęcony nowelizacji prawa zamówień publicznych. Zapraszamy do lektury.

9 kwietnia 2014

Naruszenia prawa konkurencji w przetargach publicznych

W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Przemysława Wierzbickiego o naruszeniach prawa konkurencji w przetargach publicznych. Zapraszamy do lektury.

31 marca 2014

Unia Europejska harmonizuje reguły ochrony tajemnicy firmy

26 marca 2014 w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł Jakuba Brzeskiego „Unia Europejska harmonizuje reguły ochrony tajemnicy firmy”. Zachęcamy do lektury.

10 lutego 2014

Artykuł na portalu Lex.pl

Na portalu lex.pl ukazał się nasz artykuł dotyczący przyjęcia unijnego rozporządzenia o ochronie danych. Zapraszamy do lektury. Link.

3 lutego 2014

Artykuł na portalu Lex.pl

Na portalu lex.pl ukazał się tekst Agnieszki Bartosiewicz o podstawowych założeniach nowej ustawy o prawach konsumenta, która ma wejść w życie najpóźniej 13 czerwca 2014. Zachęcamy do lektury. Link.

21 stycznia 2014

Artykuł w Dzienniku Gazeta Prawna

W dzisiejszym wydaniu ukazał się artykuł Przemysława Wierzbickiego na temat niedawnej uchwały Sądu Najwyższego dot. ustawy Prawo o notariacie i ewentualnych konsekwencjach związanych z podniesieniem stawek ubezpieczenia OC notariuszy. Link.

17 stycznia 2014

Artykuł

W grudniowym wydaniu MAGAZYNU AUTOSTRADY ukazał się artykuł mec. Przemysława Wierzbickiego i mec. Macieja Łysakowskiego „Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia”. Zachęcamy do lektury tutaj.

10 stycznia 2014

Artykuł na temat gwarancji ubezpieczeniowych

Zapraszamy do lektury artykułu Przemysława Wierzbickiego na temat sporów dotyczących gwarancji ubezpieczeniowych, opublikowanego 10 stycznia w Rzeczpospolitej tutaj.

04 grudnia 2013

Nie takie cookies straszne

Zachęcamy do lektury artykułu „Nie takie cookies straszne, jak je malują”, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”. Artykuł można przeczytać tutaj.