POL/ENG

Jakub Brzeski

aplikant adwokacki

picture_1

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę dyplomową złożył w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego. W trakcie studiów brał czynny udział w studenckim ruchu naukowym. Uzyskał także tytuł licencjata w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował w charakterze wolontariusza z Biurem Porad Obywatelskich w Warszawie.

Pracuje przy projektach w ramach sporów cywilnych i gospodarczych – w tym dotyczących roszczeń z umów bankowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych, także postępowań przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajmuje się korporacyjną obsługą spółek prawa handlowego. Jego praktyka obejmuje także wsparcie w projektach z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony konkurencji.
W ramach kancelaryjnej praktyki prawa upadłościowego zajmuje się prowadzeniem i koordynacją prac w zakresie prowadzonych przez syndyka upadłości. Doradza przedsiębiorcom w zakresie restrukturyzacji, w szczególności w ramach procedur przewidzianych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne.

Autor szeregu publikacji w czasopismach branżowych o tematyce obejmującej prawo zamówień publicznych oraz szeroko pojęte prawo inwestycyjne.

Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym, posługuje się także językiem niemieckim i rosyjskim.