POL/ENG

Maciej Łysakowski

adwokat

picture_1

W 2011 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Finalista XII i XIII edycji Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka. Doświadczenie w pracy prawniczej zdobywał pracując od 2010 r. na stanowisku prawnika a następnie aplikanta adwokackiego w warszawskich kancelariach adwokackich. W zespole Kancelarii od lutego 2012 r.

W styczniu 2012 r. rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, od czerwca 2015 r. wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, w którym to zakresie z sukcesami reprezentuje Klientów w sprawach wielomilionowych zamówień przed sądami powszechnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Przed Krajową Izbą Odwoławczą reprezentował zarówno zamawiających – instytucje publiczne (jak np. Prokuratura Generalna), jak i wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (również w sprawach, w których wniesiona została skarga na orzeczenie KIO). Autor publikacji prasowych z zakresu prawa zamówień publicznych.

Koordynuje obsługę prawną klientów w ramach bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych – zarówno na etapie przedsądowym jak i postępowania sądowego, w tym z uwzględnieniem stosunków pracy zawartych na gruncie prawa obcego.

Ponadto w swojej praktyce zajmuje się sporządzeniem opinii prawnych, przygotowuje oraz opiniuje różnego typu umowy, oraz zajmuje się transakcjami na rynku nieruchomości – ze szczególnym uwzględnieniem badania stanu prawnego nieruchomości.