POL/ENG

Maria Beroud

adwokat

picture_1

Ukończyła prawo oraz europeistykę na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

W 2013 roku złożyła egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Siedlcach.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała począwszy od 2008 r. współpracując zarówno z polskimi jak i z międzynarodowymi kancelariami prawnymi.

Obecnie koordynuje bieżącą obsługę prawną klientów związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto przygotowuje oraz opiniuje różnego typu umowy, w tym w szczególności umowy sprzedaży udziałów, sprzedaży przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części, jak również transakcje związane z konwersją wierzytelności. Prowadzi także analizy prawne podmiotów gospodarczych oraz sporządza opinie prawne z zakresu spraw gospodarczych.

Jej praktyka obejmuje szerokie spektrum sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego Z powodzeniem prowadzi spory gospodarcze (w tym w szczególności związane z solidarną odpowiedzialnością na gruncie umów o roboty budowlane) oraz cywilne. Zajmuje się różnorakimi postępowaniami sądowymi na wszystkich etapach prowadzenia sporu, począwszy od analizy zasadności roszczeń i czynności przedprocesowych, poprzez uzyskiwanie zabezpieczenia i właściwe postępowanie sądowe, po etap egzekucji należności.
Uczestniczy w transakcjach przejęć, przekształceń, połączeń i innych form restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, ich przedsiębiorstw lub majątkowych zespołów organizacyjnych.

Włada językiem angielskim. Posługuje się ponadto językiem niemieckim oraz rosyjskim