POL/ENG

Marta Ewiak

aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską, w zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy w umowie o roboty budowlane, przygotowała w Katedrze Prawa Cywilnego. W 2015 r. zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych specjalizujących się w postępowaniach sądowych.

W ramach swojej praktyki zajmuje się przede wszystkim postępowaniami przed sądami powszechnymi z zakresu prawa cywilnego, w tym sporami dotyczącymi realizacji inwestycji budowlanych. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również prawo upadłościowe.

Posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.