POL/ENG

Obsługa korporacyjna

  • wsparcie w realizacji struktur optymalizacyjnych, w tym związanych z optymalizacją obciążeń podatkowych w firmach transportowych i posiadających nieruchomości
  • doradztwo dla polskich rozwijających się firm w związku z przygotowaniem do wprowadzania instrumentów finansowych do publicznego obrotu
  • doradztwo w kwestii wyboru schematu funkcjonowania spółek z grupy kapitałowej, z uwzględnieniem prawa spółek oraz prawa pracy (m. in. dla jednej z europejskich linii lotniczych, czołowej firmy z branży usług czystości)
  • zakładanie i likwidacja spółek wszelkiego typu (włączając spółki kapitałowe i spółki osobowe – w tym dla znaczącego dewelopera na terenie Dolnego Śląska)
  • nabycie udziałów lub zmiany struktury udziałowców (w tym dla czołowej spółki z branży usług czystości), zmian w organach spółek (tu dla czołowych firm transportowych)
  • realizacja procesu połączenia i przejęcia spółek handlowych (np. procesu przejęcia kilku spółek z branży usług medycznych w skali całego kraju)
  • restrukturyzacja działalności firm
  • przekształcanie działalności gospodarczej do bardziej skomplikowanych form