POL/ENG

Przemysław Wierzbicki

partner zarządzający

picture_1

Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, przy której ukończył aplikację adwokacką (egzamin adwokacki z wyróżnieniem). Absolwent Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (dyplom z wyróżnieniem).

Specjalizuje się w obsłudze prawnej obrotu gospodarczego, doradztwie związanym z nieruchomościami, sporach sądowych, zamówieniach publicznych oraz obsłudze prawnej sektora TMT (Telekomunikacja, Media, Technologie).

Uczestniczył w precedensowych postępowaniach sądowych, m.in. przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ma doświadczenie w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki (URE), Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE), Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Z sukcesem prowadzi spory gospodarcze (w tym z zakresu nieuczciwej konkurencji) oraz cywilne. Doradza w sprawach z zakresu zamówień publicznych, zwłaszcza w realizacjach zamówień infrastrukturalnych.

Reprezentował osoby indywidualne przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, jak również reprezentował osoby fizyczne i firmy w postępowaniach karnych oraz karnych skarbowych.

Jest autorem licznych artykułów w prasie. Publikował m.in. w: Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, eurofenix (Dziennik INSOL Europe), Rynek Kolejowy, Kurier Kolejowy, Nowa Energia, Autostrady, Builder, Gazeta Ubezpieczeniowa, Rynek Turystyczny, Przegląd Prawa Handlowego, Przetargi Publiczne, Prawo Bankowe oraz Prawo Spółek.

Arbiter z listy przewodniczących przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych (2004-2007). Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacyjnych w Polsce, INSOL Europe, International Bar Association. Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Licencjonowany syndyk, doradca restrukturyzacyjny.

Biegle włada językiem angielskim i w stopniu komunikatywnym posługuje się językiem niemieckim.