POL/ENG

9 czerwca 2014

P.H.U. Darmar, M. Gruba, D. Kupiec, Sp.j.

“…Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie składania wszelkich pism, odwołań, wyjaśnień i wniosków oraz reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi….”

więcej

5 czerwca 2014

Zakład Mięsny “Mościbrody” Sp. z o.o.

“…W szczególności chcemy podkreślić bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i duży profesjonalizm, jakim wykazują się prawnicy kancelarii. Dzięki ich dyspozycyjności, zaangażowaniu oraz zrozumieniu problematyki zagadnień prawnych, z którymi się zwracamy, nasza współpraca układa się bardzo pomyślnie….”

więcej

22 maja 2014

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczóski

“…Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej firmy TOPAZ. Doradztwo prawne dla naszej firmy obejmuje szeroki zakres zadań z różnych dziedzin prawa, m.in. prawa gospodarczego, prawa pracy i sporów cywilnych, prawa karnego i administracyjnego….”

więcej

21 maja 2014

Rekord A.W. Sp. z o.o.

“…Doradztwo prawne obejmuje głównie prowadzenie spraw gospodarczych i cywilnych, związanych z działalnością deweloperską Rekord A.W. i spółek zależnych, w szczególności w zakresie sporów dotyczących robót budowlanych i umów najmu. Kancelaria obsługuje spółki Rekord również w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej…”

więcej

17 lutego 2014

Rank Progress S.A.

“…Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółki Rank Progress S.A. i spółek zależnych. Doradztwo prawne dla naszej Spółki obejmuje szeroki zakres zadań z różnych dziedzin prawa, m.in. prawa gospodarczego, prawa pracy i sporów cywilnych, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, sporządzanie raportów prawnych nieruchomości, prawne regulacje rynku kapitałowego, spory i postępowania administracyjne w zakresie akcji i obligacji…”

więcej

13 grudnia 2013

Axi Immo Group Sp. z o.o.

“…Pracownicy Kancelarii wykazują się biegłą znajomością obowiązujących przepisów prawnych, które w połączeniu ze zrozumieniem działania mechanizmów rynku składają się na profesjonalizm usług świadczonych przez Kancelarię…”

więcej

07 października 2013

Ever Grupa Sp. z o.o.

“Na podstawie wieloletniej współpracy możemy polecić Kancelarię jako rzetelnego partnera w codziennej obsłudze działalności spółki.
Z kancelarią Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni współpracujemy na wielu obszarach, poczynając od spraw korporacyjnych, poprzez prawo pracy, zagadnienia podatkowe czy też prawo zamówień publicznych….”

więcej

07 sierpnia 2013

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

“…informujemy zatem, iż doradztwo prawne w sporach sądowych o należności wynikające z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowych dla naszej firmy obejmuje m.in. wykonywanie analiz, udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz zastępstwa procesowe …”

więcej

21 maja 2013

Business Management Software Sp. z o.o.

“…Ze zleconych zadań kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. wywiązuje się prawidłowo, wykonując wszelkie prace należycie oraz gwarantując Spółce wysoką jakość świadczonych usług, terminową i profesjonalną obsługę…”

więcej

11 grudnia 2012

Vivamax Sp. z o.o.

“Jako rzetelny i profesjonalny partner szybko reaguje na wszelkie sugestie i uwagi, w pełni dostosowując się do specyficznego charakteru naszej pracy – możemy rekomendować tę firmę jako wiarygodnego partnera…”

więcej