fbpx

Dział prawny XXI wieku

Warsaw downtown aerial view of modern buildings. Panoramic view of Warsaw, capital city of Poland, on a sunny day. Architecture and travel concepts.

Nowy Wymiar Prawa oferuje innowacyjną usługę wsparcia działów prawnych w procesie transformacji cyfrowej. Skorzystanie z naszych usług sprawi, że będziecie mogli szybko i bezpiecznie zdigitalizować swój biznes – tym samym Wasza firma będzie sprawniej funkcjonować i będzie dostosowana do zmieniającej się rzeczywistości.

Pandemia COVID-19 mocno wpłynęła na organizację pracy większości firm, w tym działów prawnych. Praca zdalna stała się codziennością. Technologie cyfrowe dotąd nie do końca doceniane i wykorzystywane, zaczęły odgrywać coraz ważniejszą, a nawet główną rolę.

Ambicją Nowego Wymiaru Prawa jest wspieranie działów prawnych w procesie transformacji cyfrowej – tak, by wskutek zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych dział prawny mógł wykonywać swoją pracę bardziej efektywnie, przy mniejszych kosztach, lepszej komunikacji oraz przy minimalizacji ryzyk prawnych. Prawdziwy Dział Prawny XXI wieku.

Nowy Wymiar Prawa myśli przyszłościowo i idzie krok dalej. Transformacja cyfrowa działów prawnych – to jest przyszłość. Naszym zdaniem warto już teraz pomyśleć o wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań w codziennej pracy by być gotowym na przyszłość.

sunset with city

Co robimy?

Nowy Wymiar Prawa jest dostawcą rozwiązań dla nowoczesnych działów prawnych – w ramach naszych usług:

Kto może skorzystać z naszych usług?

Naszą ofertę kierujemy zarówno do firm z wyodrębnionymi działami prawnymi jak i do firm, które takich wyodrębnionych działów nie posiadają – naszym celem jest pomoc w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej prowadzonej działalności w aspektach prawnych i administracyjnych – usprawnienie kwestii związanych z obsługą biznesu np. zawieraniem umów, prowadzeniem rejestrów, wypełnianiu obowiązków pracodawcy względem pracownika, wykonywanie obowiązków związanych z RODO.

Zakres i formę usług dostosowujemy każdorazowo do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Nasze usługi sprawdzą się w przypadku każdej firmy – niezależnie od branży, w której ona działa.

Indywidualne podejście

Dla każdej firmy - niezależnie od branży

Pomoc w aspektach prawnych

Co zyskacie korzystając z naszych usług?

Skorzystanie z usług Nowego Wymiaru Prawa sprawi, że Wasza firma będzie działać efektywniej i w bardziej zautomatyzowany sposób, koszty prowadzenia działalności związane z prawną i administracyjną obsługą będą mniejsze, a ryzyko „ludzkiego” błędu zostanie ograniczone.

Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań pozwoli na skupieniu się na „core” biznesu, minimalizując czas poświęcany na administracyjną czy prawną obsługę działalności.

W ramach świadczonych usług Nowy Wymiar Prawa pomoże wdrożyć odpowiednie, dostosowane do działalności Waszej firmy rozwiązania obejmujące m.in.:

polegającą m.in. na monitorowaniu okresu obowiązywania umowy, weryfikacji które organy firmy muszą wyrazić zgodę na zawarcie umowy, wprowadzenie wzorów dokumentów, które mogą być wykorzystywane przy zawieraniu umowy oraz weryfikacji przed zawarciem umowy czy spełnione są wszystkie wymagania wynikające z wewnętrznych regulacji Waszej firmy,

np. rejestru korespondencji, zawartych umów, udzielonych pełnomocnictw, podjętych uchwał, wewnętrznych aktów prawnych), które uporządkują prowadzoną działalność, pozwolą na szybką weryfikację aktualnego stanu, a ponadto będą przypominać o istotnych kwestiach np. wygaśnięciu pełnomocnictwa,

w tym zakresie proponujemy narzędzia, które m.in. pozwolą kontrolować aktualny stan zatrudnienia, okresy obowiązywania poszczególnych umów, ważność badań z zakresu medycyny pracy czy zaświadczeń o ukończeniu szkoleń BHP czy szkoleń wewnętrznych,

np. kontrolowanie okresu kadencji/mandatów poszczególnych członków organów, prowadzenie księgi udziałów/akcji, prowadzenie księgi protokołów, generowanie zaproszeń na zgromadzenia/posiedzenia organów czy informacji dla wspólników, przypominanie o konieczności odbycia zgromadzenia/posiedzenia w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami,

m.in. poprzez stworzenie zautomatyzowanych rejestrów pozwalających na szybką weryfikację przedmiotu sporu i przypominających o terminach sądowych i administracyjnych np. o terminie rozprawy czy terminie na zajęcie stanowiska,

np. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, generowanie dokumentów związanych z obowiązkiem informacyjnym, zautomatyzowanie czynności w zakresie ochrony danych osobowych.